STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm khí tạo hình bóng nong Bộ nối chữ Y GM-30 Inflation Device Goodtec Y Connector Set (Type OKAY II) Goodman Co., Ltd Goodman Co., Ltd Dụng cụ hỗ trợ ngoài cho can thiệp mạch Phần II. Mục A- Quy tắc 4 TTBYT Loại A