STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập thể dục cho vai GH-140 OG Wellness Technologies Co., OG Wellness Technologies Co., Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Khung tập thể dục dùng cho phục hồi chức năng (dây đỏ) GH-730 OG Wellness Technologies Co., OG Wellness Technologies Co., Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A