STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh cân treo tường SPR-5070; SPR-5080 SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Thanh đi bộ SPR-360C SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Bộ nệm 2m x 2m SPR-545 + 547 SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Khung đi bộ cho người cao tuổi SPR-374 SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Nạng cẳng tay R-27400 / 27600 SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Nạng dưới nách SPR-356M SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Thanh song song SP-335 SAKAI Medical Co. Ltd SAKAI Medical Co. Ltd Dụng cụ dùng trong phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Quy tắc 4 TTBYT Loại A