STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc hấp phụ dùng một lần HA 130; HA 230; HA 280; HA 330; HA 330-II; BS 330; DNA 230; Jafron Biomedical Co.,Ltd /Trung Quốc Jafron Biomedical Co.,Ltd /Trung Quốc Sử dụng để hấp phụ các chất gây bệnh làm sạch máu. Vừa có thể điều trị hấp phụ máu, vừa có thể điều trị hấp phụ huyết tương. Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C