STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khung cố định đầu cổ vai Theo phụ lục Theo phụ lục Klarity Để định vị và tái định vị bệnh nhân trong quá trình xạ trị. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Túi hơi chân không cố định toàn thân R7507-36NL Klarity Klarity Để cố định, giữ vị trí người bệnh. Quy tắc 04 TTBYT Loại A
3 Túi hơi chân không cố định đầu cổ vai R7207-5NLM Klarity Klarity Để cố định, giữ vị trí người bệnh Quy tắc 04 TTBYT Loại A
4 Elip cố định lưỡi RNB-11 Klarity Klarity Để hỗ trợ định vị chính xác và cố định lưỡi và hàm trong quá trình điều trị xạ trị Quy tắc 04 TTBYT Loại A
5 Gối kê đầu R501 (set 5 cái, A-E); R501 (set 6 cái, A-F) Klarity Klarity Để đỡ đầu và cổ người bệnh trong quá trình xạ trị. Quy tắc 04 TTBYT Loại A