STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị sóng xung kích trị liệu SW9 Changzhou KonDak Medical Rehabilitation Equipment Co.,Ltd- Trung Quốc Changzhou KonDak Medical Rehabilitation Equipment Co.,Ltd- Trung Quốc dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy điều trị vi sóng HM-801 C Hanil-TM co.,ltd Hàn Quốc Hanil-TM co.,ltd Hàn Quốc dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Thiết bị điện trị liệu H-3000 S Hanil-TM co.,ltd Hàn Quốc Hanil-TM co.,ltd Hàn Quốc dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Thiết bị kích thích điện trị liệu 2 kênh WINNER EVO ST2 Richmar, Mỹ Richmar, Mỹ dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 10, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Thiết bị siêu âm trị liệu (1÷3 MHz) THERASOUND EVO Richmar, Mỹ Richmar, Mỹ dùng trong vật lý trị liệu Quy tắc 9, phần II, Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B