STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Suprapubic catheter set Theo phụ lục Theo phụ lục Yushin Medical - Hàn Quốc Mở thông bàng quang trên xương mu Quy tắc 7 TTBYT Loại B