STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thước lăng kính khám lác 2203-P-1002 KEELER LTD. KEELER LTD. Khám mắt Quy tắc 12 TTBYT Loại A