STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Loa soi tai dùng 1 lần dùng cho bộ KIT máy theo dõi sức khỏe, soi tai 900-00039 TYTO CARE LTD TYTO CARE LTD Dùng để nối vào máy theo dõi sức khỏe, soi tai Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A