STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh các loại, túi chăm sóc hậu môn các loại,túi nước tiểu các loại Theo danh mục Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co.,Ltd STEADLIVE- China Wuhan Sitaili Medical Apparatus Development Co.,Ltd STEADLIVE- China dùng để chăm sóc bệnh nhân nội trú Quy tắc 4 TTBYT Loại A