STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ khí dung Mais-Neb Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Dùng hỗ trợ cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây thở oxy 2 nhánh Oxy-Prong Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Dùng hỗ trợ cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản A090000100, A091000100 Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Làm thông đường thở Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống mở khí quản I100000100 Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Làm thông đường thở Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Sonde foley U0300301 Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Dùng thông tiểu cho bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bộ hút dịch Yankauer S010000100 Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Hút dịch trong phẫu thuật Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Lưới điều trị thoát vị Polymesh/ PM611, PM1015, PM1515 BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, /Thổ Nhĩ Kỳ BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, /Thổ Nhĩ Kỳ Điều trị thoát vị rốn, thoát vị bẹn, thoát vị vết mổ… Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng UDCS-0720-SF, UDLC-0408-FS, UDLC-0413-FS, UDLC-0508-FS, UDLC-0513-FS DLR Medikal San.ve Dis Tic. Ltd. Sti/ Thổ Nhĩ Kỳ DLR Medikal San.ve Dis Tic. Ltd. Sti/ Thổ Nhĩ Kỳ Dùng để theo dõi tĩnh mạch trung tâm, truyền thuốc hoặc chất dinh dưỡng cho bệnh nhân qua đường tĩnh mạch… Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng UTCS-0720-SF, UTLC-0408-FS, UTLC-0413-FS, UTLC-0508-FS, UTLC-0513-FS DLR Medikal San.ve Dis Tic. Ltd. Sti/ Thổ Nhĩ Kỳ DLR Medikal San.ve Dis Tic. Ltd. Sti/ Thổ Nhĩ Kỳ Dùng để theo dõi tĩnh mạch trung tâm, truyền thuốc hoặc chất dinh dưỡng cho bệnh nhân qua đường tĩnh mạch… Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Vật liệu cầm máu tự tiêu Oxicel/ OXS16, OXS17, OXS19, OXS20, OXS21, OXS23, OXS25, OXF13, OXF15, OXF16, OXF17, OXK13, OXK15, OXK16, OXK17, OXN11, OXN12, OXN13 BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, /Thổ Nhĩ Kỳ BETATECH MEDİKAL CİHAZLAR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ, /Thổ Nhĩ Kỳ Cầm máu trong phẫu thuật Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
11 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc Maisflon, Maisflon Plus, Maisflon Premium, Maisflex Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể qua da Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cổng bơm thuốc Maiscan Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể qua da Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng bơm thuốc Maiswin Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể qua da Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Kim luồn an toàn có cánh, có cổng bơm thuốc Maissafe Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể qua da Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Khóa ba chạc Maisway Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Hỗ trợ đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Khóa ba chạc có dây nối Maisway Ext Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Hỗ trợ đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Dây theo dõi áp lực và dây nối ba chạc I0700000 Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Hỗ trợ đưa thuốc, dịch truyền vào cơ thể Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Bộ dây truyền dịch Maisfusion set, Primefusion set Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Hỗ trợ đưa dịch truyền vào cơ thể Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Bộ dây truyền máu I050000100, I051000100 Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Hỗ trợ đưa máu vào cơ thể Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
20 Mặt nạ oxy Oxy-Mais Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Mais India Medical Devices PVT. LTD/ Ấn Độ Dùng hỗ trợ cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B