STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy trị liệu vết thương áp lực âm Anscare SIMO NP-1-1, NP-1-2, NP-1-3, NP-1-4, NP-3-1, NP-3-2, NP-3-3, NP-3-4, NP-2-1, NP-2-2, NP-2-3, NP-2-4 BenQ Materials Corporation/ Đài Loan BenQ Materials Corporation/ Đài Loan Loại bỏ rỉ dịch vết thương và tăng tạo mô hạt, liền vết thương Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Gạc cầm máu nhanh Anscare ChitoClot CG-212-1, CG-212-2, CG-212-3, CG-212-4, CG-212-5, CG-212-6, CG-212-7, CG-212-8, CG-212-9, CG-212-A BenQ Materials Corporation/ Đài Loan BenQ Materials Corporation/ Đài Loan Cầm máu bảo vệ vết thương Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Miếng dán Anscare ChitoClot CB-412-1, CB-412-2 , CB-412-3, CB-412-4, CB-412-5, CB-412-6, CB-412-7, CB-412-8, CB-402-1, CB-402-2, CB-402-3, CB-402-4, CB-402-5, CB-402-6 BenQ Materials Corporation/ Đài Loan BenQ Materials Corporation/ Đài Loan Cầm máu bảo vệ vết thương Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Băng cầm máu nhanh Anscare ChitoClot CS-212-1, CS-212-2, CS-212-3, CS-212-4, CS-212-5, CS-212-6, CS-212-7, CS-212-A CS-212-B, CS-212-C, CS-212-D, CS-212-E BenQ Materials Corporation/ Đài Loan BenQ Materials Corporation/ Đài Loan Kiểm soát chảy máu động mạch sau phẫu thuật Quy tắc 7, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Miếng cầm máu mũi Anscare ENT NS-011-1, NS-012-1, NS-013-2, NS-014-1, NS-015-1, NS-016-1, NS-017-2, NS-021-1, NS-022-1, NS-023-2, NS-031-1, NS-032-1, NS-041-1, NS-042-1 BenQ Materials Corporation/ Đài Loan BenQ Materials Corporation/ Đài Loan Kiểm soát chảy máu cho phẫu thuật mũi xoang, điều trị chảy máu cam dành cho phẫu thuật, sau phẫu thuật và điều trị Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Thiết bị ép động mạch Anscare Chitoclot AC-1-1, AC-1-2, AC-1-3, AC-2-1, AC-2-2, AC-2-3, BenQ Materials Corporation/ Đài Loan BenQ Materials Corporation/ Đài Loan Kiểm soát chảy máu động mạch sau phẫu thuật can thiệp qua động mạch quay/đùi Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C