STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám/điều trị, tai mũi họng Theo phụ lục Theo phụ lục MEGA MEDICAL CO., LTD Khám và điều trị bệnh Tai Mũi Họng Quy tắc 12, Mục C, Phần II , Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A