STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép lâu dài trong phẫu thuật cột sống Theo phụ lục Theo phụ lục CLARIANCE Sử dụng cho phẫu thuật điều trị các bệnh lý cột sống QT8/ Mục B, Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C