STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện châm IMS-B06 Digit Medical Corporation, Hàn Quốc Digit Medical Corporation, Hàn Quốc Dùng để châm cứu Quy tắc 10, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy laser điều trị DR-12 Digit Medical Corporation, Hàn Quốc Digit Medical Corporation, Hàn Quốc Dùng trong điều trị đau cơ xương khớp Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy hút dịch phẫu thuật TSA 40; TSA 41; TFS 30 Medipartner Co., Ltd, Hàn Quốc Medipartner Co., Ltd, Hàn Quốc Dùng để hút dịch Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Nồi hấp tiệt trùng bằng hơi nước SS50V; SS25; SS65 Medipartner Co., Ltd, Hàn Quốc Medipartner Co., Ltd, Hàn Quốc Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Nồi hấp tiệt trùng bằng khí EO SE30; SE46; SE65 Medipartner Co., Ltd, Hàn Quốc Medipartner Co., Ltd, Hàn Quốc Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C