STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lấy mẫu sinh thiết vú ATEC SAPPHIRE 200/ ATEC SAPPHIRE 100 Hologic,Inc., Hologic,Inc., Dùng để lấy khối u hoặc loại bỏ khối u lành tuyến vú ở phụ nữ Quy tắc số 6 và Quy tắc số 11 TTBYT Loại B