STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ điều chỉnh lưu lượng kế oxy kèm bình tạo ẩm 57-0107 Tri-Tech Medical, Inc Tri-Tech Medical, Inc./ Dung để tạo ẩm oxy và cung cấp cho bệnh nhân thở Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Khẩu khí oxy chuẩn Ohmeda XQ-5724 Tri-Tech Medical, Inc Tri-Tech Medical, Inc./ Dùng để kết nối khí từ đường ống đến đầu giường bệnh nhân và phòng mổ Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Van bi đường kính 1/2 inch 52-02LH Tri-Tech Medical, Inc Tri-Tech Medical, Inc./ Dùng để khóa đường ống khí trong trường hợp khẩn cấp Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Van bi đường kính 3/4 inch 52-03LH Tri-Tech Medical, Inc Tri-Tech Medical, Inc./ Dùng để khóa đường ống khí trong trường hợp khẩn cấp Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Van bi đường kính 1 inch 52-04LH Tri-Tech Medical, Inc Tri-Tech Medical, Inc Dùng để khóa đường ống khí trong trường hợp khẩn cấp Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Hệ thống phân phối oxy dự phòng 24 bình (2x12 bình) CCU12OX2H Tri-Tech Medical, Inc. Tri-Tech Medical, Inc./ Dùng để phân phối oxy đi các khoa phòng của bệnh viện Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Hộp van 6 loại khí kèm báo động SZI-6V22N Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hộp van để kiểm soát dòng khí và báo động khi xảy ra sự cố Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Hộp van 5 loại khí kèm báo động SZI-5V22N Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hộp van để kiểm soát dòng khí và báo động khi xảy ra sự cố Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Hộp van 4 loại khí kèm báo động SZI-4V22N Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hộp van để kiểm soát dòng khí và báo động khi xảy ra sự cố Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Hộp van 3 loại khí kèm báo động SZI-3V22N Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hộp van để kiểm soát dòng khí và báo động khi xảy ra sự cố Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Hộp van 2 loại khí kèm báo động SZI-2V22N Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hộp van để kiểm soát dòng khí và báo động khi xảy ra sự cố Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Hộp van 1 loại khí kèm báo động SZI-1N Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hydro-Gaz- Med Sp.j. Hộp van để kiểm soát dòng khí và báo động khi xảy ra sự cố Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B