STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent thực quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sewoon medical co., Ltd. Sử dụng trong các trường hợp hẹp thực quản gây ra bởi các khối u ác tính bên trong và/ hoặc bên ngoài và đồng thời tắc nghẽn lỗ rò thực quản Quy tắc số 8 TTBYT Loại C