STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Phổi nhân tạo CAPIOX RX được sử dụng trong phẫu thuật tim hở có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể trong khoảng thời gian dưới 6 giờ Quy tắc 3, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TTBYTv TTBYT Loại B