STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Standard) 8000016756; 8000016757; 8000016758; 8000016759; 8000016760; 8000016761; 8000016762; Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic /Việt Nam Công Ty TNHH Việt Nam Create Medic /Việt Nam Sử dụng cho việc hỗ trợ ăn uống, truyền chất dinh dưỡng…. đối với bệnh nhân không thể tự hấp thụ dinh dưỡng Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B