STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu ( -86oC) DW-86L100J Haier Haier Bảo quản các chế phẩm từ máu, mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm QT2-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B