STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn NCS-801-1, NCS-801-1C, NCS-802, NCS-802-1, NCS-802-2-1, NCS-802-4-1, NCS-802-6-1 NON-CHANGE ENTERPRISE CO., LTD NON-CHANGE ENTERPRISE CO., LTD Phin lọc khuẩn có hiệu quả cao trong việc bảo vệ bệnh nhân, nhân viên y tế và các thiết bị dụng cụ phòng chống việc lây nhiễm chéo do sự phát triển của các vi sinh vật trong ống thở. Qui tắc 4 TTBYT Loại A