STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Vi ống thông được chỉ định sử dụng để truyền thuốc cản quang vào tất cả các mạch máu. Ống thông còn được chỉ định để truyền thuốc trong can thiệp nội mạch và truyền các vật liệu thuyên tắc cho cầm máu Không sử dụng sản phẩm này trong mạch vành. Không sử dụng sản phẩm này trong mạch não và mạch vành. Quy tắc 6, Mục B, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D