STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Non-change enterprise co., ltd Kết nối với thiết bị chủ động, nhằm lọc vi khuẩn, virus, làm ấm và làm ẩm khí thở bằng chính hơi ấm và độ ẩm của bệnh nhân. Phin làm ấm, làm ẩm và lọc khuẩn giữ cho các dụng cụ thông khí nhân tạo được sạch, tránh lây nhiễm chéo Quy tắc 2 – Trang thiết bị y tế không xâm nhập – Phụ lục I (phần II-A) – Thông tư 39/2016 TT-BYT, ngày 28/10/2016 Thông tư Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế. TTBYT Loại B