STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ỐNG THÔNG TIỂU GT022-200 NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Dùng để đặt thông tiểu ở bệnh nhân. Quy tắc 5, điểm 2, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây truyền dịch GT034-100V NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA DÙNG ĐỂ TRUYỀN DỊCH Quy tắc 2, điểm 1, phần II thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B