STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc động mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Phin lọc động mạch CAPIOX được chỉ định để lọc các vật thể phi sinh học và các chất gây tắc mạch, hỗ trợ loại bỏ bọt khí ra khỏi dòng máu trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên tới 6 tiếng. Quy tắc 3, mục A, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B