STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số Focus 43C Detector Theo phụ lục Carestream Health, Inc. Thu nhận hình ảnh kỹ thuật số trong kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh X-quang, sử dụng cho chẩn đoán hình ảnh tổng quát. Thiết bị này không được sử dụng cho chụp nhũ ảnh hoặc ứng dụng nha khoa. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C