STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chẩn đoán và điều trị bằng liệu pháp Ozone và phụ kiện đi kèm Hyper medozon comfort / Medozon mini Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Trị liệu bằng Ozone QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Cục “kloben lang’ ngang (dọc) cố định cọc treo với xe đẩy máy – Block long “WEIKO” 18117 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Dụng cụ điều chỉnh khí dùng cho Hyper medozon comfort 16642 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Ống kết nối oxy – Oxygen connection tube 18312 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Dây nguồn 2m màu xám 40126 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Dụng cụ điều chỉnh áp suất - OXYWAY Fix III 18084 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Xe đẩy “WEIKO” đỡ máy ozone – lớn - TROLLEY 18140 Bieffe Italia S.r.l – Ý Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Khóa chân xe đẩy “FUEGO”+”WEIKO” – BLOCK TROLLEY 18069 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Xe đẩy “WEIKO” đỡ máy ozone – trung bình - TROLLEY 18160 Bieffe Italia S.r.l – Ý Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Thiết bị lắc medozon – Medozon shaker 230V 18151 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
11 Giá đỡ cho thiết bị lắc medozone – Support for Medozon shaker (curved) 40642 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
12 Vali đựng máy ozone Không có Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Phụ kiện đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
13 Dung dịch pha loãng cho thiết bị chẩn đoán điều trị bằng liệu pháp Ozone - PPS Sodium Citrate 3.13% 10ml 18008 Medipac GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Vật tư tiêu hao đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
14 Bình lọc có dây nối và khóa dây (dùng 1 lần) – Medozon I-Set, 300ml 18888 Oiarso S. Coop – Tây Ban Nha Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Vật tư tiêu hao đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
15 Dầu olive ozone dùng trong trị liệu bằng liệu pháp ozone - Ozonated Olive Oil 18103 Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Herrmann Apparatebau GmbH – Đức Vật tư tiêu hao đi kèm QT 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C