STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 PURICUBE NEO 1800; PURICUBE NEO 1500; PURICUBE NEO 1200; PURICUBE NEO 900. Cryste Cryste Dùng để bảo vệ mẫu xét nghiệm, nhân viên phòng xét nghiệm và môi trường xung quanh khỏi các vi sinh vật gây bệnh. Quy tắc 05 TTBYT Loại A
2 Nồi hấp tiệt trùng PURISTER 60; PURISTER 80; PURISTER 100 Cryste Cryste Dùng để tiệt trùng các thiết bị dụng cụ y tế khác (ống nghiệm, kẹp,…) Quy tắc 15 TTBYT Loại C