STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 G6PD Reagent kit, 50HR-BộthửchuẩnG6PDdùng cho máy phân tích 80-3000- 13K ASTORIA-PACIFIC, INC ASTORIA-PACIFIC, INC Dùng cho bán định lượngglucose 6 phospatedehydrogenase trong hồngcầu sửdụng hệthốngphântích hóa sinhSPOTCHECKAnalyzer hoặc SPOTCHECKFlow Quy tắc 05 TTBYT Loại A
2 17-OHP MP Rgt Kit, 5 plate- Bộthửchuẩn17-OHPdùng cho máy phân tích 85-2000- 05K ASTORIA-PACIFIC, INC ASTORIA-PACIFIC, INC Định lượng nồng độ17α-Hydroxyprogesterone (17–OHP)trong mẫu máukhôtrên giấy thấm. Quy tắc 05 TTBYT Loại A