STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể: Đĩa đệm cột sống lưng Theo phụ lục Theo phụ lục Navas Medical LLC Dụng cụ dùng hỗ trợ trong phẫu thuật cột sống lưng, cột sống cổ. Quy tắc 08 TTBYT Loại C