STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông guidewire (Catheter Guidewire) 0.035”/150 cm Manish/Ấn Độ Manish/Ấn Độ Dùng để dẫn dịch ra ngoài trong phẫu thuật. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B