STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Dùng trong xét nghiệm miễn dịch enzym bán định lượng để phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 1 TTBYT Loại D