STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm dán silicon giảm sẹo (Silicone gel sheet) SGS-Y; SGS-O; SGS-R; Scar Bandit Bv /Vương Quốc Bỉ Scar Bandit Bv /Vương Quốc Bỉ Sản phẩm có thể được dùng trên các vết sẹo sau khi phẫu thuật, vết bỏng và các chấn thương khác. Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Băng dán silicon giảm sẹo (Silicone tape) ST-LB; ST-DB; Scar Bandit Bv /Vương Quốc Bỉ Scar Bandit Bv /Vương Quốc Bỉ Sản phẩm có thể được dùng trên các vết sẹo sau khi phẫu thuật, vết bỏng và các chấn thương khác. Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Kem gel bôi điều giảm sẹo (Silicon hydrogel) SGH-10; SHG-25; SHG-45; Scar Bandit Bv /Vương Quốc Bỉ Scar Bandit Bv /Vương Quốc Bỉ Sản phẩm có thể được dùng trên các vết sẹo sau khi phẫu thuật, vết bỏng và các chấn thương khác. Quy tắc 1, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B