STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo Phẫu Thuật /Sterile Surgical Gowns S; M; L; XL Guangdong Koner Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Guangdong Koner Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Dùng để bảo vệ bệnh nhân phẫu thuật và nhân viên phòng phẫu thuật khỏi việc truyền vi sinh vật, dịch cơ thể,… Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Khăn Phẫu Thuật /Surgical Lap, Chest pack Guangdong Koner Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Guangdong Koner Medical Equipment Co., Ltd/Trung Quốc Dùng để bảo vệ cho phẫu thuật viên và người bệnh trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A