STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền dịch các loại, các cỡ GT034-100A; GT034-100V; Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Dẫn truyền dịch, chất vào cơ thể Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Túi đựng máu các loại, các cỡ GT036-100; Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd /Trung Quốc Dùng để thu thập, điều chế, bảo quản máu và các thành phần máu Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C