STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thấu kính bằng nhựa dùng làm kính đeo mắt Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH LK SKY VISION Dùng cho mục đích hỗ trợ tật khúc xạ ( cận, viễn, loạn) Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A