STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe cáng đẩy bệnh nhân nâng hạ thủy lực XC-10; Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Sử dụng chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế và chăm sóc tại nhà Quy tắc 12 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn làm rốn – hồi sức sơ sinh BLR-01; BLR-02 ; Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Hoàng Nguyễn /Việt Nam Làm rốn và hồi sức trẻ sơ sinh Quy tắc 4 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A