STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong chấn thương chỉnh hình Theo phụ lục Theo phụ lục Wiltrom Co., Ltd. Dùng để điều trị cho bệnh nhân phẫu thuật gãy xẹp thân đốt sống, theo sự điều trị và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình cột sống Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C