STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống tai nhựa E2113; E2112; E2114; E3115S; E3115M; E3115L; Eon Meditech Pvt. Ltd/ India Eon Meditech Pvt. Ltd/ India Sử dụng trong phẫu thuật tai, mũi tạo đường thoáng khi phẫu thuật Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Nẹp mũi E3147S; E3147L; E3147P; Eon Meditech Pvt. Ltd/ India Eon Meditech Pvt. Ltd/ India Sử dụng cầm máu trong phẫu thuật tai, mũi Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Gạc y tế (dạng bọt biển) E7181; E7182; E7183; E7165; Eon Meditech Pvt. Ltd/ India Eon Meditech Pvt. Ltd/ India Sử dụng cầm máu trong phẫu thuật tai, mũi Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B