STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn y tế các loại Theo danh mục Lợi thành- Việt Nam Lợi thành- Việt Nam thấm hút băng vết thương Quy tắc 1,Quy tắc 5 TTBYT Loại A