STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm bông Sterile swab F-RY HEIWA MEDIC CO., LTD. HEIWA MEDIC CO., LTD. Là loại tăm bông chuyên dụng trong y tế - là loại có các sợi bông quấn quanh các mặt của trục, sử dụng với mục đích lấy mẫu xét nghiệm từ khoang mũi. QT 5 - Phần III – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A