STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG DÍNH Y TẾ SVN SVN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để dán cố định vết thương Quy tắc 4 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
2 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU SVN SVN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để đựng nước tiểu bệnh nhân Quy tắc 4 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
3 KHẨU TRANG Y TẾ FACE MASK SVN FACE MASK SVN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để ngăn ngừa bụi, ngăn ngừa vi khuẩn Quy tắc 4 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại A
4 BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH SVS SVS CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 6 (Quy tắc phân loại TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại B
5 DÂY TRUYỀN DỊCH ROMED ROMED CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 6 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại B
6 BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH SVN SVN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 6 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại B
7 BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH AM AM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Dùng để truyền dịch, truyền thuốc Quy tắc 6 (Quy tắc phân loại đối với TTBYT không phải TTBYT Invitro) TTBYT Loại B