STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng HIRO FORMED Sp z o.o. Sp. K FORMED Sp z o.o. Sp. K Dùng trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân. QT4-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Giường hồi sức cấp cứu CONDOR FORMED Sp z o.o. Sp. K. FORMED Sp z o.o. Sp. K. Dùng trong quá trình điều trị, thăm khám bệnh nhân. QT4-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe đẩy bệnh nhân LAMA FORMED Sp z o.o. Sp. K. FORMED Sp z o.o. Sp. K. Dùng trong quá trình điều trị, thăm khám bệnh nhân QT4-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A