STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật (Surgical gown) 4071; 4072; 4073; 40011; 40761; 40762; 40763; 40015 Copious (Cambodia) International Inc. Daiei Co.,Ltd. Ngăn ngừa việc tiếp xúc với máu và dịch cơ thể. Sản phẩm này được khử trùng bằng EOG. QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A