STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu (Sterile Oxidized Regenerated Cellulose Surgical Dressing) Clinicel Healthium Medtech Private Limited, India Healthium Medtech Private Limited, India - Vật liệu cầm máu (Cellulose oxy hóa tái tạo) được dùng cùng trong quy trình phẫu thuật để hỗ trợ kiểm soát mao mạch, tĩnh mạch và những động mạch nhỏ. - Hấp thụ trong thời gian từ 7 – 14 ngày và không có phản ứng mô cơ. Quy tắc 7, mục 4 TTBYT Loại D