STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm đế cố định vùng ngực và bụng chậu Theo phụ lục Theo phụ lục Klarity Sử dụng kết hợp các dụng cụ khác như đệm cố định chân không, lưới cố định,… để cố định bệnh nhân trong điều trị vùng ngực và bụng chậu Quy tắc 04 TTBYT Loại A