STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Steris Dùng đóng gói dụng cụ, bông, băng, gòn, gạc y tế… để khử trùng với EO, Tiệt trùng Gamma, và hấp nhiệt độ thấp H2O2 Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Đèn mổ di động và phụ kiện KL01L.IL, KL01L.IP,KL01L.IILED, KL01L.11LED-l Jiangsu Keling Medical Jiangsu Keling Medical Sử dụng trong phòng mổ Quy tắc 10 TTBYT Loại A