STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chẩn đoán thăm dò điện sinh lý Theo danh mục VascoMed GmbH/ Đức BIOTRONIK SE & CO. KG/ Đức Dùng để chẩn đoán thăm dò điện sinh lý Quy tắc 7 TTBYT Loại D