STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Shanghai Xing Yu Medical Equipment Co., Ltd Dùng để làm sạch và trám bít các ống tủy răng sau khi chữa tủy. QT8/ Mục B, Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C